On the quality of NMR structures.
Tools and methodology for NMR data and structure validation.

De overgrote meerderheid van de processen die zich in het menselijk lichaam afspelen worden aangestuurd en uitgevoerd door eiwitten. Veel van wat wetenschappers weten over de precieze werking van deze 'fabriekjes van de cel' hebben ze geleerd door het bestuderen van ruimtelijke (drie-dimensionale) structuren van eiwitten. Omdat deze structuren ons potentieel veel kunnen vertellen over het functioneren van eiwitten, is het van het grootste belang dat ze correct bepaald worden. In dit proefschrift worden technieken en methodes beschreven om de kwaliteit van ewitstructuren te beoordelen en, indien nodig, te verbeteren. De nadruk ligt hierbij voornamelijk op structuren die bepaald zijn door middel van één bepaalde techniek: nucleaire magnetische resonantie (NMR). Toepassing van bestaande en van in dit proefschrift ontwikkelde technieken laat zien dat de kwaliteit van veel NMR structuren nogal wat te wensen overlaat. Gelukkig blijft het daar niet bij, en worden er tevens methodes gepresenteerd waarmee nieuwe structuren betrouwbaarder bepaald en bestaande structuren aanzienlijk verbeterd kunnen worden.